Omat louhokset, oma tuotanto!

Tuotteiden palautus

Yleistä

Yleistä tietoa luonnonkivestä valmistettujen tuotteiden ominaisuuksista
Luonnonkivelle on ominaista geologisista olosuhteista johtuvat luonnolliset vaihtelut värissä, koostumuksessa ja muissa ominaisuuksissa. Verkkokaupassa olevat tuotekuvat eivät siten voi kattaa kaikkia mahdollisia materiaalin variaatioita. Kyseiset vaihtelut eivät ole tuotevirheitä eivätkä ole perusteena valitukselle.

Jos vahingoittuneiden lattialaattojen määrä on alle 10 %
Luonnonkivilaattojen luonteesta johtuen lattialaattoja tilattaessa on suositeltavaa lisätä tilaukseen vähintään 10 % vara, jotta se kattaisi asennuksen aikana mahdollisesti aiheutuvat häviöt. Lisäksi on hyvä, jos saatavilla on pieni materiaalivarasto myöhempiä korjaustöitä varten. Jos siis huomaat, että jotkut laatat ovat vahingoittuneet kuljetuksen aikana, mutta vauriot ovat minimaalisia (alle 10 %), suosittelemme ensin harkitsemaan, voidaanko vahingoittuneita laattoja käyttää asennukseen (esim. vaikeammissa paikoissa). Se on usein mahdollista ja niin säästät aikaa sekä rahaa.

Tuotteiden tarkastus vastaanotettaessa
Tarkista tuotteet huolellisesti niiden saapuessa. Jos tuote on vahingoittunut, jos toimitetut tuotteet ovat vääriä tai jos osa tuotteista puuttuu, pyydämme dokumentoimaan sen ja ilmoittamaan siitä ja tuotteet toimittaneelle kuljettajalle. Lähetysluetteloon on tehtävät sekä tuotteissa että pakkauksessa esiintyviä vaurioita koskeva merkintä ennen kuin allekirjoitat sen. Ota sen jälkeen yhteyttä sähköpostitse shop@revalstone.com ja liitä viestiin myös kuvat vahingoittuneista tuotteista niiden arvioimista varten.

Kaikki tämä on tehtävä ennen materiaalin asennuksen aloittamista. Asennuksen jälkeen aiheutuneita valituksia ei hyväksytä. Ostajan on kuljetettava tilatut tuotteet välittömästi niiden vastaanottamisen ja tarkastamisen jälkeen sopivaan suojattuun varastotilaan. Ole varovainen ja noudata vastaavia ohjeita ottaessasi tuotteita pakkauksesta ja varastoidessasi niitä. Luonnonkivi on herkkä materiaali ja sitä on käsiteltävä varoen. Myöskään pakkauksesta poistamisen ja varastoinnin aikana syntyneitä vahinkoja ei voida käsitellä tuotteiden virheinä.

Vastuuvapaus
Myyjä ei ota vastuuta sellaisista vioista tai vahingoista, jotka johtuvat tuotteiden luonnollisesta kulumisesta, tahallisesta vahingoittamisesta, huollon puutteesta tai virheellisestä huollosta, huonosti tehdyistä asennustöistä, virheellisestä käytöstä, tuotteisiin tehdyistä muutoksista, korjaustöistä (ellei niistä ole keskusteltu ennen myyjän kanssa ja jos tuotteiden käsittelyssä on noudatettu myyjän suosituksia) tai muista vastaavista olosuhteista tai toiminnasta.

Peruuttamisoikeus (14 päivää)

Viron velkalain 56 §:n perusteella sinulla on oikeus peruuttaa ostoksesi 14 päivän kuluessa tuotteen vastaanottamisesta syytä ilmoittamatta, palauttaa tilatut tuotteet ja saada rahat takaisin.

Jos haluat perua sopimuksen, sinun on maksettava itse tuotteiden palautuksesta aiheutuvat kustannukset. Tuotteet tulee palauttaa meille pakkausta vahingoittamatta avatuissa alkuperäisissä pakkauksissaan ja samassa kunnossa kuin ne vastaanotettiin (mukaan lukien samoin perustein). Tarkistaessasi saapuneen tuotteen avaa pakkausta vain sen verran kuin on tarpeen tuotteen kunnon tarkistamiseksi. Jos poistat pakkausta enemmän kuin on tarpeen, sinulle voi tulla siitä aiheutuvia lisäkustannuksia tuotteen palauttamisen jälkeen.

Mikäli olet käyttänyt tuotetta enemmän kuin oli tarpeen sen luonteen, ominaisuuksien ja toimivuuden varmistamiseksi, olet vastuussa tuotteen arvon alenemisesta (peruuttamisoikeutta menettämättä). Jos tuotteet palautetaan osittain, myös toimituskustannukset palautetaan sitä vastaavassa määrin.

Jos haluat peruuttaa ostoksen, sinun on lähetettävä meille täytetty peruutuslomake ja oston todistava asiakirja (lasku). Voit ladata vastaavan lomakkeen täältä. Lähetä asiakirjat osoitteeseen shop@revalstone.com. Tuotteet on palautettava viimeistään 14 päivän kuluessa peruuttamishakemuksen lähettämisestä.

Peruuttamisoikeutta käyttäessään asiakkaan tulee ottaa huomioon mahdollisuus, että hänelle palautetaan vain osa ostosummasta. Tämä liittyy ostetun tuotteen arvon laskuun – jos myyjä joutuu tuotteen vastaanottamisen jälkeen maksamaan puhdistamiseen, (pakkauksen) korjaukseen, laajaan uudelleen pakkaamiseen jne. liittyviä kustannuksia, tai jos tuotetta ei voi enää myydä uutena tuotteena. Asiakas vastaa kustannuksista myös silloin, jos tuote vahingoittuu asiakkaasta johtuvasta syystä sitä myyjälle palautettaessa.

Asiakkaalle maksetaan aiheutuneet kustannukset takaisin 14 päivän kuluessa siitä, kun asiakas on palauttanut myyjälle sopimuksen kohteena olevan tuotteen tai esittänyt todisteen tuotteiden palauttamisesta. Siirrämme rahat takaisin pankkitilille, jolta tilaus maksettiin.

Velvoiteoikeuslain perusteella 14 päivän palautusoikeus ei koske tuotteita, jotka on valmistettu asiakkaan henkilökohtaisten tarpeiden mukaan tai kuluttajan antamien ehtojen mukaan (jotka eivät ole vakiotuotteita). Verkkokaupassa myytävät lattialaatat ja -listat ovat vakiotuotteita, mutta ikkunalaudat ja työtasot eivät ole vakiotuotteita.

Valitusoikeus (2 vuotta)

Verkkokaupassamme myytävillä tuotteilla on velkaoikeuslain 218 §:n perusteella kahden vuoden valitusoikeus. Jos huomaat, että ostettu tuote ei ole sopimusehtojen mukainen (se on viallinen), sinun tulee lähettää meille kirjallinen tai kirjallisen jäljentämisen mahdollistavassa muodossa oleva valitus, ja vaatia tuotteen korjaamista tai vaihtamista. Tämä on tuotteen korvausvaatimuksen perusta. Vian ilmetessä sinun on ilmoitettava siitä meille, eli tehtävä reklamaatio, viimeistään kahden kuukauden kuluessa vian ilmenemisestä.

Ilmoita kirjallisessa tai kirjallisesti jäljennettävässä muodossa (esim. sähköposti) olevassa valituksessa nimesi ja yhteystietosi, valituksen tekopäivä, tuotteen tai palvelun puute sekä myyjälle esitettävä vaatimus, ja lisää valitukseen ostoksen suorittamisen todistava asiakirja tai kopio siitä.

Jos palautettava tuote on huonontunut, eikä se ole tapahtunut tuotteen normaalin käytön seurauksena, asiakkaan on hyvitettävä tuotteen arvon väheneminen.

Vastaamme valitukseesi 15 päivän kuluessa sen vastaanottamisesta myös kirjallisesti tai kirjallisesti jäljennettävässä muodossa. Mikäli osapuolet eivät pääse sopimukseen, kuluttajalla on oikeus viedä asia kuluttajariitalautakuntaan.

Jos vian todistamisesta aiheutuu kustannuksia, ne maksaa ensimmäisen kuuden kuukauden aikana myyjä (huolimatta siitä, kenen syytä vika on tai miten sen syntyminen perustellaan). Seuraavan puolentoista vuoden aikana kustannusten maksamisvelvollisuus siirtyy syylliselle.

Jos olemme tulleet lähettämiesi tietojen perusteella siihen johtopäätökseen, että meidän on vaihdettava tuote uuteen, teemme kaikkemme toimittaaksemme korvaavat tuotteet sinulle mahdollisimman pian. Otamme sinuun yhteyttä asian tiimoilta mahdollisimman pian.

Jos hyväksymme palautuspyyntösi (väärät, vialliset tai kuljetuksessa vaurioituneet tuotteet), maksamme tuotteen palauttamisesta ja uuden tuotteen toimituksesta aiheutuvat kustannukset.