Kodumaised looduskivitooted - oma kaevandused, oma tootmine!

Kuni 31.05.2024 Reval antiik põrandaplaadid -15%!

Toodete tagastamine

Üldised märkused

Üldised märkused looduskivist toodete omaduste kohta
Looduskivile on iseloomulikud geoloogilistest tingimustest tulenevad loomulikud variatsioonid värvi, tekstuuri jmt omaduste osas. E-poes olevad tootefotod ei saa seega hõlmata materjali kõiki võimalikke variatsioone. Nende variatsioonide näol ei ole tegemist toote puudustega ja see ei anna alust pretensiooni esitamiseks.

Kui kahjustatud põrandaplaatide hulk jääb alla 10%
Looduskivist plaatide iseloomu tõttu on soovituslik põrandaplaatide tellimisel tellimusele lisada vähemalt 10% varu, et see kataks paigaldamisel tekkida võivad kaod. Lisaks on hea, kui hilisemate parandustööde tarbeks on käepärast väike varu materjali. Seetõttu, kui avastate, et transportimisel on mõned plaadid saanud kahjustada aga tekkinud kahjud on minimaalsed (jäävad alla 10%), soovitame esmalt kaaluda seda, kas kahjustada saanud plaate on võimalik kasutada ära paigaldamisel (nt keerulisemates kohtades). Sageli on see võimalik ja nii säästate aega ning raha.

Toodete kontrollimine kättesaamisel
Palume saabumisel tooted koheselt hoolikalt üle vaadata. Juhul, kui kaup on kahjustatud, kui tarnitud on valed tooted või kui osa kaubast puudub, palume me see dokumenteerida ja kauba teieni toimetanud autojuhti sellest teavitada. Nii toodetel kui ka pakendil esinevate kahjustuste kohta tuleb teha märge saatelehele enne, kui te selle allkirjastate. Seejärel võtke meiega ühendust aadressil shop@revalstone.com, esitades kahjustuste hindamiseks ka fotod kahjustada saanud toodetest.

Kõike seda tuleb teha enne, kui te teete algust materjali paigaldamisega. Pärast paigaldamist tekkinud pretensioone ei rahuldata. Koheselt pärast toodete kättesaamist ja kontrollimist peab ostja tellitud tooted sobivasse kaitstud hoiuruumi transportima. Tooteid pakendist välja võttes ja ladustades olge ettevaatlik ning järgige vastavaid juhiseid. Looduskivi on õrn materjal ja seda tuleb käsitseda hoolikalt. Ka pakendist välja võtmisel ja ladustamisel tekkinud kahjustusi ei saa käsitleda toodetel esinenud puudustena.

Vastutuse välistused
Müüja ei võta endale vastutust selliste defektide või kahjustuste eest, mis tulenevad toodete loomulikust kulumisest, tahtlikust kahjustamisest, hooldamata jätmisest või valest hooldamisest, halvasti teostatud paigaldustöödest, valest kasutamisest, toodetele tehtud muudatustest, parandustöödest (välja arvatud juhul, kui nende osas on müüjaga eelnevalt konsulteeritud ja kui tooteid käsitsedes on järgitud müüjapoolseid soovitusi) või muudest sarnastest tingimustest või tegevustest.

Taganemisõigus (14-päeva)

Võlaõigusseaduse § 56 alusel on teil õigus 14 päeva jooksul pärast kauba kättesaamist oma ost ilma põhjuseid välja toomata tühistada, tellitud tooted tagastada ja ostu summa täies mahus tagasi saada.

Kui te soovite lepingust taganeda, peate te toodete tagasi saatmise kulud ise kandma. Tooted tuleb meile tagastada pakendit kahjustamata avatud originaalpakendis ja samas seisukorras, kui need saadi (sh samal alusel). Saabunud tooteid kontrollides avage pakend vaid sellises ulatuses, nagu see on vajalik toodete seisukorra kontrollimiseks. Kui te eemaldate pakendit rohkem, kui vaja, võib pärast toote tagastamist teile kaasneda sellega seotud lisakulu.

Juhul, kui te kasutasite kaupa rohkem, kui seda oli vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks, vastutate te kauba väärtuse vähenemise eest (taganemisõigust kaotamata). Toodete osalisel tagastamisel tagastatakse sellega võrdses ulatuses ka transpordikulud.

Ostust taganemise soovi korral peate esitama meile täidetud taganemisavalduse vormi ja ostu sooritamist tõendava dokumendi (arve). Vastava vormi saate alla laadida siit. Dokumendid saatke palun aadressile shop@revalstone.com. Kaup tuleb tagastada hiljemalt 14 päeva jooksul pärast taganemisavalduse esitamist.

Taganemisõiguse kasutamisel peab klient arvestama võimalusega, et talle tagastatakse vaid osa ostu summast. See on seotud ostetud kauba väärtuse vähenemisega – kui müüjal on pärast kauba tagasi saamist vaja teha kulutusi puhastamisele, (pakendi) parandamisele, suurel määral ümberpakkimisele jne või kui toodet ei saa enam müüa uue tootena. Samuti jäävad kliendi kanda kulud siis, kui kaup saab müüjale tagastamisel kliendi süül kahjustada.

Kliendile tagastatakse tehtud kulutused 14 päeva jooksul pärast seda, kui klient on müüjale tagastanud lepingu esemeks olnud toote või esitanud tõendi toodete tagasisaatmise kohta. Raha kanname tagasi pangakontole, mida kasutati tellimuse eest tasumiseks.

Võlaõigusseaduse alusel ei laiene 14-päevane tagastamisõigus toodetele, mis on toodetud kliendi isiklikke vajadusi arvestades või tarbija esitatud tingimuste kohaselt (mis ei ole standardtooted). E-poes müügil olevate põrandaplaatide ja põrandaliistude näol on tegemist standardtoodetega, kuid aknalauad ja tööpinnad ei ole standardtooted.

Pretensiooni esitamise õigus (2 aastat)

Võlaõigusseaduse § 218 alusel kehtib meie e-poes müüdavale kaubale kahe aasta pikkune pretensiooni esitamise õigus. Kui te leiate, et ostetud toode ei vasta lepingutingimustele (sel esineb puudus), peate esitama meile kaebuse kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis ja nõudma toote parandamist või asendamist. See on toote asendamise nõude aluseks. Puuduse ilmnemisel peate te meid sellest teavitama ehk pretensiooni esitama hiljemalt kahe kuu jooksul alates ilmnemisest.

Kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (nt e-kiri) esitatud kaebuses tooge ära oma nimi ja kontaktandmed, kaebuse esitamise kuupäev, kauba või teenuse puudus, ettevõtjale esitatav nõue ning viidake tehingu sooritamist tõendavale dokumendile või lisage selle koopia.

Kui tagastamisele kuuluv toode on halvenenud ja halvenemine ei ole tekkinud asja korrapärase kasutamise tulemusena, tuleb kliendil hüvitada asja väärtuse vähenemine.

Me vastame teie kaebusele 15 päeva jooksul alates kaebuse saamisest, tehes seda samuti kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Juhul, kui osapooled ei jõua kokkuleppele, on tarbijal õigus esitada avaldus tarbijavaidluste komisjonile.

Kui puuduse tõendamisega kaasnevad kulud, kannab need esimesel kuuel kuul kaupleja (olenemata sellest, kes on puuduse tekkimises süüdi või kuidas tekkepõhjust tõendatakse). Järgmise pooleteise aasta jooksul lasub kulutuste kandmise kohustus süüdlasel.

Pärast seda, kui oleme teie poolt saadetud andmete põhjal jõudnud seisukohale, et kaup tuleb meie poolt uuega asendada, teeme me enda poolt kõik, et asendustooted esimesel võimalusel teieni toimetada. Võtame sellega seoses teiega esimesel võimalusel ühendust.

Kui me kiidame teie tagastamissoovi heaks (valede, defektsete või transportimisel kahjustada saanud toodete puhul), kanname meie kauba tagastamise ja uue kauba transportimise kulud.