Egna stenbrott, egen produktion!

Reval antik golvplattor -15% fram tills 31.05.2024!

Förvaring

Förvara kalksten eller dolomit övertäckt i ett torrt utrymme  på ett plant och jämt underlag. Undvik att utsätta förpackat material för regn eller snö.

När du lagrar materialet, se till att inga föremål av oxiderande metall lämnas ovanpå materialet (järnspik, metalltråd osv). Om materialet fortfarande är vått ska du inte förvara några föremål på dess yta – inte ens andra bitar av sten, pappersark eller andra föremål. Dessa kan hindra stenens yta från att torka jämnt. Om stenen inte kan torka jämnt, kan det uppstå fläckar på ställen där föremålen låg under torkningen.

Vid förvaring av plattor med fallande längder måste du omedelbart ta bort dem från förpackningen. När du lämnar plattor med olika längder kvar i förpackningen, torkar de ojämnt och det kan bildas oönskade streck på dess ytor. Vi rekommenderar att lagra materialet (som är avlägsnat från förpackningen) på sidorna för att undvika att plattorna bryts under vikten av andra plattor. Natursten är ett ömtåligt material som är mycket känsligt för stötar och annan mekanisk påverkan (plattornas kanter och hörn är särskilt ömtåliga).

När du placerar våta plattor mot eller ovanpå varandra, försäkra dig om att de kan torka jämnt. Plattor med samma storlek måste placeras exakt ovanpå varandra för att undvika att det bildas streck och andra märken på plattans yta (på grund av torkning).

Låt inte stenplattorna glida på varandra eftersom det kan repa plattornas yta.