Egna stenbrott, egen produktion!

Skötsel

Natursten är ett ganska känsligt material och andra material som är hårdare än natursten kan repa dess yta. Sådana hårdare material inkluderar till exempel metallföremål, glas, annan sten och konstgjord sten.

Kalksten kan rengöras med rent vatten eller speciella rengöringsmedel för kalksten. Vi rekommenderar att kontakta rengöringsföretag som har erfarenhet av skötsel av kalksten. Under inga omständigheter får sura eller alkaliska rengöringsmedel användas.

Vi rekommenderar att plattor av kalksten som används inomhus och i utrymmen som inte är alltför fuktiga vaxas med ett speciellt vax efter installationen och slutlig torkning. Vaxlagret skyddar stenens yta mot nedsmutsning. För mer information vänligen kontakta ett rengöringsföretag.

När plattor av kalksten eller dolomit läggs i fuktiga rum rekommenderar vi att de impregneras med speciella impregneringsmedel (för att minska vattenabsorption och nedsmutsning). Innan du ska impregnera materialet måste du se till att inga vätskor (framförallt oljor, syror, kaffe, vin osv) hamnar på stenens yta. Natursten är särskilt känslig för syror.

Här finns vanliga frågor och svar om underhåll.