Egna stenbrott, egen produktion!

Reval antik golvplattor -15% fram tills 31.05.2024!

Integritetspolicy

 • Säljaren har ingen rätt att sprida köparens uppgifter.
 • Integritetspolicyn omfattar insamling, användning, utlämnande, överföring och lagring av kunduppgifter. Limestone factories of Estonia OÜ (nedan kallad: Säljaren) behandlar personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i lagen om skydd av personuppgifter och EU:s allmänna dataskyddsförordning.
 • Personuppgifter kan samlas in på följande sätt:
  • när du lämnar dina kontaktuppgifter (inkl. namn, postadress, telefonnummer, e-postadress) i vår nätbutik;
  • genom webbkakor (cookies) när du använder webbplatsen för att göra ett köp eller lägga en beställning i vår nätbutik.
 • Annan datainsamling:
  • vi samlar även in icke-identifierbara uppgifter – uppgifter som inte kan kopplas till en specifik person (kön, ålder, språkpreferenser, plats). Vi kan även samla in uppgifter om kundaktiviteter på vår webbplats. Dessa uppgifter aggregeras och används för att säkerställa webbplatsens säkerhet och för att identifiera de delar av webbplatsen, produkter och tjänster som är mest intressanta för kunderna. Aggregerade uppgifter behandlas som icke-identifierbara uppgifter i enlighet med denna sekretesspolicy.
 • Kunduppgifter behandlas i följande syften:
  • för fullgörande av beställningar (bl.a. för att skicka meddelanden mm om beställningen);
  • för leverans av beställningar;
  • för säkerställande av webbsidans säkerhet;
  • för fullgörande av andra skyldigheter enligt gällande lagstiftning i Republiken Estland.
 • Kunduppgifter kan överlämnas till tredje part i följande fall.
  • Till fraktleverantören som tillhandahåller frakttjänsten för leverans av varor om kunden har beställt en sådan tjänst.
  • Till finansinstitut för användning av betalningslösningar.
   • Bl.a. överlämnas nödvändiga uppgifter för hantering av betalningar till personuppgiftsbiträdets betalningscentral Stripe.
  • Till partners som tillhandahåller inkassotjänster och till kronofogdemyndigheten i samband med indrivning av skulder.
  • Till övriga statliga myndigheter i syfte att fullgöra andra skyldigheter enligt gällande lagstiftning i Republiken Estland.
  • Det är möjligt att se sina personuppgifter som samlats in för kundidentifiering och -kontakt genom att lämna in en begäran därom. Förfrågningar om sina uppgifter och personuppgifter som kund kan lämnas via e-post till shop@revalstone.com eller till säljarens kontor (Peterburi tee 94a, 13816 Tallinn).

PRENUMERERA PÅ NYHETSBREVET

 • Det är endast möjligt att prenumerera på nyhetsbrevet om du godkänner föreliggande villkor. Genom att prenumerera på nyhetsbrevet ger du oss ett återkalleligt samtycke till att dina elektroniska kontaktuppgifter används för att skicka nyhetsbrev till dig.
 • För att prenumerera på nyhetsbrevet måste du ange din e-postadress dit vi skickar instruktioner om hur du bekräftar din prenumeration. Dessutom ges du information om hur du kan ändra eller avsluta din prenumeration.
 • Om du väljer att avprenumerera nyhetsbrevet kommer din e-postadress att tas bort från prenumerationslistan och du kommer inte längre att få våra nyhetsbrev.

SKYDD AV PERSONUPPGIFTER OCH SÄKERHET

 • Säljaren vidtar alla försiktighetsåtgärder (inklusive administrativa, tekniska och fysiska åtgärder) för att skydda kundens personuppgifter. Det är endast behöriga personer som har tillgång till uppgifterna för ändring och behandling av dessa.
 • Alla personuppgifter som kunden lämnar ut vid besök till och köp från nätbutiken behandlas som konfidentiell information. En krypterad kommunikationskanal med betaltjänstleverantören (Stripe) garanterar säkerheten för kundens person- och bankuppgifter.
 • Kunden har rätt att begära att behandlingen av hans/hennes uppgifter upphör, att få information om hur uppgifterna används och att uppgifterna överförs till honom/henne själv eller till en tredje part i ett allmänt använt format. För att undvika att kundens uppgifter missbrukas och rättigheter kränks får begäran därom endast lämnas in på ett sätt som möjliggör personens identifiering (digitalt undertecknad eller personligt undertecknad på plats). Säljaren har rätt att svara på en sådan begäran inom 30 dagar.
 • Genom att använda säljarens webbplats bekräftar du att du har läst genom och godkänner dessa villkor och bestämmelser. Vi förbehåller oss rätten att ändra de allmänna villkoren för denna sekretesspolicy vid behov.
 • Personuppgiftsansvarig för kundens personuppgifter är säljaren, organisationsnummer 10022037, adress Peterburi tee 34/1, 11415 Tallinn.
 • Kunduppgifter behandlas endast i Republiken Estland, i Europeiska Unionens medlemsstater eller i länder vars dataskyddsnivå har bedömts som adekvat av Europeiska Kommissionen.
 • Förfrågningar om sina uppgifter och personuppgifter som kund kan lämnas via e-post till shop@revalstone.com eller på plats i säljarens kontor på Peterburi tee 94a, 13816 Tallinn.

ANSVAR OCH FORCE MAJEURE

 • Säljaren ska vara ansvarig gentemot dig och du ska vara ansvarig gentemot säljaren för all skada som orsakats den andra parten genom brott mot dessa villkor i de fall och i den omfattning som föreskrivs i gällande lagstiftning i Republiken Estland.
 • Säljaren är inte ansvarig för skador som orsakats dig eller för förseningar i leveransen om skadan eller förseningen beror på en omständighet som ligger utanför säljarens kontroll och som säljaren inte förutsåg eller kunde ha förutsett (force majeure).

ÖVRIGA VILLKOR

 • Lösning av tvister och frågor som inte behandlats i föreliggande villkor sker utifrån gällande lagstiftning i Republiken Estland.
 • Alla tvister mellan köparen och säljaren i samband med beställning och köp av produkter via nätbutiken ska lösas förhandlingsvägen. Om ingen överenskommelse nås har köparen rätt att vända sig till konsumenttvistnämnden genom Konsumentverket eller till Harju distriktsdomstol för att skydda sina rättigheter. Konsumenten kan lämna in klagomålet själv eller genom ombud. Tvistelösning sker i enlighet med gällande lagstiftning i Republiken Estland.

FRISKRIVNINGSKLAUSULER

 • Produktbilder på nätbutikens webbplats har gjorts för att beskriva produkten så nära som möjligt, men har fortfarande ett illustrativt syfte.
 • Kopiering/vidaredistribution av allt innehåll (inklusive videor och bilder) (med undantag för de möjligheter som nätbutiksplattformen erbjuder) är förbjuden utan säljarens skriftliga medgivande.
 • Produkters priser och tillgänglighet kan ändras utan föregående meddelande. I detta fall förbehåller sig säljaren rätten att häva avtalet och återbetala pengarna till kundens bankkonto inom 5 arbetsdagar.
 • Produktinformationen kontrolleras och förbättras regelbundet. Uppgifterna kan ha uppdaterats sedan ditt senaste besök.
 • Det är förbjudet att använda nätbutiken på ett otillbörligt sätt och/eller att testa eller genomföra valfria tekniska processer, skicka systemförfrågningar, ändra konfigurationer, interface mm. i syfte att störa nätbutikens funktioner, spåra data mm.